Blogs

Levenverrijkend leiderschap: er ZIJN

Levenverrijkend leiderschap: er ZIJN 

Onlangs was ik bij een 'Deep dive dag' van het Wereld Natuur Fonds over hoe het tij te keren, nu de biodiversiteit met 60% is gedaald ten opzichte van 1970. Welke 'call to action' is nodig? Hoe verander je het gedrag van mensen (minder vliegen, meer vegetarisch eten etc) en om welk type leiderschap vraagt dit?

Communizeuren

Laatst was ik aan het communizeuren. Mijn man moest het plotseling ontgelden tijdens het avondeten, omdat hij 'al vijf minuten niets zei'. M'n gedachten en emoties gingen totaal met me op de loop. En hoe wonderlijk hoe de woorden van kritiek over tafel stroomden, tegen beter weten in. Wat zegt dat eigenlijk over de maakbaarheid van onze communicatie?

Verb(l)inding bij overleg

Verbindend overleggen is een van mijn favoriete onderdelen uit de Leergang Verbindend leiderschap die ik geef.
Waarom? Omdat we met elkaar wat af overleggen en het een kunst is dat verbindend te doen. Daarbij zijn de gevolgen vaak groot als het mislukt. Mensen die gekwetst raken, samenwerkingen die een deuk oplopen en projecten die minder resultaat behalen.

Wil en kun jij (jouw) gedrag veranderen?

Duurzame gedragsverandering mislukt meestal, stelt psycholoog Martin Appelo. Ook als we enorm intrinsiek gemotiveerd zijn. Voor je het weet neemt de automatische piloot het weer over (want oud gedrag kun je niet wissen). Het komt aan op continu reflecteren op je gedrag en intenties, oefenen en discipline.  
Als collega en leider kun je een motor zijn door steun en door groei te integeren in de gehele bedrijfsvoering.

Is jouw team dommer en asocialer dan nodig?

"Hoe kan het dat goedbedoelende managers met individuele IQ’s boven de 120, een collectief IQ van 63 hebben?
Dat is de paradox die de discipline van het teamleren moet oplossen. 
Deze begint met de dialoog: waarbij de leden van een team leren om ‘samen te denken’ zonder daarbij te vertrekken vanuit hun eigen vooroordelen." 

Aldus Peter Senge in De vijfde discipline – de kunst & praktijk van de lerende organisatie.

"Ik wil dat jij mij begrijpt"

‘Elkaar begrijpen’ is een vorm van verbinding, waarmee iets bijzonders is. Soms willen we begrip en krijgen we het niet (of pas na een smeekbede). En soms krijgen we wel (ongevraagd) begrip ("ik begrijp precies wat je bedoelt”) en dan willen we het niet. (Omdat we dat soort begrip niet 'vertrouwen' en juist het idee hebben dat die persoon totaal niet begrijpt waarover we het hebben.)
Begrijpen en begrepen worden.....Wat is dat nu en hoe krijg je wat je wilt?

Subscribe to RSS - blogs