Interim

Tijdelijke/ interim projectleider of procesbegeleider bij projecten, programma’s en afdelingen

  • Zoek je op korte termijn, daadkrachtige ondersteuning bij een project, programma of afdeling om zaken op de rit te krijgen of de flow erin te houden?
  • Wil je een impuls geven aan de communicatie van je project of programma, zowel de interne als externe profilering?
  • Heb je een tussentijdse evaluatie nodig van een project en aanbevelingen voor verbetering?

Ik kan je daarbij helpen. Door een aantal uur of dagen per week aan de slag te gaan, op basis van een opdrachtbeschrijving.

Wat levert dit op?  
Voortgang en resultaat van het project of programma en commitment van betrokkenen en een goede teamsfeer.  

Werkwijze    
We spreken samen door waaraan jullie behoeften hebben en hoe ik daarbij kan helpen. Vervolgens ontvang jullie een offerte waarna we desgewenst aan de slag gaan. 

Over Nicole
Ik lever snel resultaten. Ik ben gewend me inhoudelijk snel in te werken, contacten te leggen met betrokkenen en gezamenlijke en realistische afspraken te maken die we (kunnen) naleven. Daarbij ben ik een teamspeler die zorgt voor betrokkenheid en een goede sfeer en onderlinge verhoudingen. Eerder werkte ik als interim projectleider bij bijvoorbeeld ministeries en de NPO.

Contact
Bel me op 06 26 066 546 of mail via nicole@communicatiewijs.nl.