WAIT voor leiders

CommunicatieWijzer voor klanten en relaties, juli 2016

INHOUD
Artikel: de WAIT-vraag voor leiders
Nicole’s update
Nieuws
Aanbod

NICOLE’S UPDATE 

Gefascineerd keek ik naar de film The man who knew infinity over het wiskundige genie Ramanujan. En de strijd tussen ‘weten’ en ‘bewijzen’. Ramanujan tekende briljante stellingen op die hij binnenkreeg via ‘de godin Namagiri’. De wetenschappelijke wereld stond op z’n kop: van afgunst tot begeestering. De professoren van Cambridge wilden bewijs dat zijn stellingen klopten. Voor Ramanujan een voortdurende opoffering: waarom zou ik iets bewijzen waarvan ik weet dat het waar is?


Ik zie een parallel met mijn werk als teamcoach: Hoeveel aandacht hebben we daar om in teams en organisaties ook het ‘innerlijk weten’ aan te boren? Om voorbij de KPI’s, jaarrapportages en prognoses, in de onderstroom te duiken: de gevoels- en zielslaag van het team.

De wijsheid van de groep gebruiken, blijkt verrassend waardevol. Zo begeleidde ik een team bij een debat over eigenaarschap. In het bos, een gesprek op voeten (in plaats van op kantoor achter de vergadertafel). Hoe leeft dit thema en hoe kan het team haar eigenaarschap vergroten? Alle teamleden lieten hun stem en emotie horen: hoe afwijkend of eensgezind ook. Na 1,5 uur nam het team een paar besluiten waarmee alle betrokkenen instemden.  

Via mijn opleiding in Deep Democracy leer ik hoe je het potentieel van de gehele groep optimaal benut om tot het best mogelijke besluit te komen. Kijk nu al uit naar level 3 in september. Voor nu ga ik voldaan de vakantieperiode in. 

Fijne zomertijd! Nicole van Ladesteijn
ARTIKEL WAIT VOOR LEIDERS: WHY AM I (NOT) TALKING?

Leiders praten te veel over te weinig. Ze zenden over zaken die per mail kunnen en de echte gesprekken over wat leeft laten ze liggen Effect: weglekkende energie en rondzwemmende haaien*.

In essentie is dat wat ik regelmatig terug hoor van medewerkers. Ze willen graag contact, een gesprek, gehoord worden en waardering. Tegelijkertijd blijken de huidige interacties en vormen hiervoor niet te werken zoals de calls en overleggen. En zijn de leiders onbereikbaar als je even wilt binnen lopen of wilt bellen.

Ook leidinggevenden geven aan niet blij te zijn. Soms zouden ze meer open willen zijn dan kan gezien hun positie en de vertrouwelijkheid van sommige informatie. Anderzijds zouden ze meer eigenaarschap wensen van medewerkers voor productief overleg. Regelmatig blijft het stil op de vraag: “hebben jullie nog iets wat je wilt inbrengen of waarmee je zit?”. Ook agendapunten worden vooraf niet ingestuurd na expliciet verzoek.  En ook zouden ze meer initiatief wensen als je graag contact wilt. “Je kunt mij toch ook aanspreken in de wandelgangen en vragen om bijvoorbeeld feedback?”.

Kortom, er ligt genoeg spanning rondom dit thema. En er zijn kansen, zoals bijvoorbeeld:

> Het belangrijk dat deze spanning op tafel komt te liggen. “He, we zijn allemaal niet blij met de kwaliteit van onze interactie”. En dat het team dit ziet als een kans. Wat wil hier ontstaan?

> De WAIT-vraag stellen als leider: Why Am I (not) Talking?
Waar en wanneer praat ik te veel en zou ik kunnen kiezen voor mijn mond houden. Of voor interactie in plaats van zenden?
Waar ga ik het gesprek uit de weg? Wat maakt dat ik bijvoorbeeld bepaald ‘sabbotagegedrag’ van teamleden niet bespreekbaar maak? Zoals sarcastische grapjes, ‘ja zeggen, nee doen’ of vertragingstactieken.

> Je gedrag scherp monitoren en hiervan leren in het hier en nu. De kans is namelijk groot dat je in je oude patroon terugvalt, zeker wanneer jij getriggerd wordt. Jouw verborgen bestuurders gaan het dan overnemen: Innerlijke geboden of verboden als ‘je moet ingrijpen’ of ‘wees vooral niet emotioneel’ Om deze cirkel te doorbreken helpt het als jij in het klein begint te experimenteren met nieuw gedrag. Betrap jezelf en wees open over jouw eigen bijdrage als je incongruent bent.

Tijdens de Leergang Verbindend Leiderschap bij verandering krijg je volop tools voor verbeterslagen. Start: eind september 2016

* Deze metafoor komt uit Deep Democracy, een inclusie-besluitvormingmethodiek, waarbij de haai symbool staat voor onuitgesproken wijsheid: meningen en botsingen die in de onderstroom van het team leven.
** Het WAIT-principe is een handvat om je bewust te zijn van je gedachten, intenties, oordelen en van wat er mogelijk leeft bij de ander(en). En vanuit daar te kiezen voor zwijgen of praten.


OVER NICOLE
Drs Nicole van Ladesteijn werkt als trainer, team- en organisatiecoach en is eigenaar van CommunicatieWijs, een bedrijf dat zich richt op gedrags- en organisatieverandering.
Haar specialiteiten zijn verbindend leiderschap, samenwerking en communicatie.

In–company trajecten voor training en team- en organisatiecoaching
Op basis van de klantvraag ontwerpt Nicole trajecten op maat die zij al dan niet samen met een collega of een speciaal samengesteld team uitvoert.
Denk aan modules als Zelfsturing, Waardevol evalueren, Vertrouwen etc.

Basis- en verdiepingstrainingen
Ook biedt zij open trainingen: een basistraining voor professionals Verbindend samenwerken en een leergang voor leiders/ managers/ directeuren Verbindend Leiderschap bij verandering.
Hierin verwerkt zij de nieuwste inzichten en ervaringen over sociale innovatie.

NIEUWS

Gelijk hebben en krijgen, artikel in Audit Magazine, nr 2 2016
5 sleutels om je persoonlijke effectiviteit te vergroten als auditor? Artikel dat ik samen met mijn collega Theresia Gommans geschreven heb.

AANBOD

I. SCHRIJF JE NU IN: Leergang Verbindend Leiderschap bij verandering
Doe ook mee aan deze inspirerende 10-daagse leergang, voor leiders, managers, directeuren en teamleiders die betrokken zijn bij verandering.
Wat het brengt?  Inzicht in wie jij bent als verbindend leider en tools hoe je jezelf, je team en organisatie vooruit kunt helpen. Alles is erop gericht om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Via vakliteratuur, opdrachten, intervisie en coaching on the job draag je bij aan het ontketenen van vernieuwing en duurzame verandering.
Start: 29 september 2016
Wil je overleggen of de leergang iets voor jou is? Bel gerust op 06 26 066 546.

II. Workshop Verbinding als sleutel voor 4 x win
Voor wie wil kennismaken met de essentie en kracht van verbinding.
Je krijgt theorie, een test en een aantal handvatten hoe jij hiermee verder kunt. Ook krijg je zicht op de vervolgtrainingen.
Datum: 7 september 2016

III. Basistraining Verbindend samenwerken, 3 dagen
Voor professionals die weten dat ze effectiever in hun werk kunnen zijn en hiervoor handvatten willen. Je krijgt  5 sleutels die jouw werk naar een hoger plan kunnen brengen. Je leert de communicatie met jezelf, je klant of collega en je team te optimaliseren.
Datum: 21 oktober 2016


www.communicatiewijs.nl