Blogs

Feedback kan makkelijk en relaxed zijn

Praten over het (effect van het) gedrag van een collega of samenwerkingspartner hoeft niet moeilijk of eng te zijn. Vanuit wijsheid stromen de juiste woorden vanzelf. Slechts inzicht in het mechanisme van de menselijke ervaring kan voldoende zijn om geheel neutraal elk gedrag te bespreken en werkafspraken te maken.  

CommunicaZie: the making of...

The making of..

Ineens lag vanaf half maart m'n werk goeddeels stil. Trainingen en teamsessies die tot nader order werden verschoven. Coachsessies die niet meer live konden. Een zee van ruimte ontstond, die bij mij al gauw de gedachte opriep: dan kan ik nu mooi verder gaan met wat ik begin dit jaar van plan was. Schrijven over het mysterie van communicatie. Wat gebeurt er als we communiceren: mentaal, emotioneel, fysiek? Wat zorgt voor de klik en de misverstanden? Wat maakt relaties tot een succes?

Laat jij de ander leeglopen?

Laat jij de ander leeglopen?

Iemand is te lang van stof, houdt anderen van het werk met het ongebreideld spuien van feitenkennis of huis-tuin-en-keuken-geklets of klaagt zonder aan te geven wat hij of zij dan wel wil. Dit gedrag frustreert veel managers en leiders. Herken je dit? Uit 'beleefdheid' blijf je luisteren, oftewel zeg je niets maar ben je met je gedachten overal behalve bij het verhaal van de ander.  

Zielenvoer

Voeding voor jouw ziel

Als de medewerkers die nieuwe werkwijze nu maar meer zouden implementeren... Als mijn leidinggevende maar niet zo star was.... Als de werkdruk en het ziekteverzuim maar niet zo hoog waren... 
Zo verzucht een aantal leiders tijdens de start van de inspiratie- en opfrisdag Verbindend leiderschap.  

Mens erger je niet, dat je je ergert

Hoe kan die collega nu zeggen: 'Je negeert mij', terwijl ik net binnenkom en voor iedereen koffie heb gehaald?
Waar slaat het op dat juist die deelnemer zegt niets te hebben aan de training terwijl hij bij uitstek zo bot communiceert? Hoezo gaan m'n medewerkers die klantgesprekken maar niet doen, terwijl ik het al drie keer heb aangekaart?

Dagelijks hoor ik bij mijn coachinggesprekken en trainingen dergelijke verontwaardigingen. Hoe kun je er ook anders naar kijken en handelen?

Levenverrijkend leiderschap: er ZIJN

Levenverrijkend leiderschap: er ZIJN 

Onlangs was ik bij een 'Deep dive dag' van het Wereld Natuur Fonds over hoe het tij te keren, nu de biodiversiteit met 60% is gedaald ten opzichte van 1970. Welke 'call to action' is nodig? Hoe verander je het gedrag van mensen (minder vliegen, meer vegetarisch eten etc) en om welk type leiderschap vraagt dit?

Subscribe to RSS - blogs