Maskers af voor groei

Heb jij er ook een tweede baan bij op je werk: je fouten maskeren?

Dat leren binnen organisaties beter kan; daarover zijn veel (HR-) managers het eens. Dat een radicale aanpak nodig is, die doorwerkt in iedere vezel van medewerker en organisatie, is nieuw. Leren voor iedereen, continu, vanuit een uitnodigende cultuur (een veilig thuis), geïntegreerd in alle dagelijkse werkpraktijken en op basis van persoonlijke en publiek gemaakte groeiambities.
Dat zijn lessen uit Een cultuur voor iedereen – Hoe creëer je een bewust ontwikkelingsgerichte organisatie van Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey.

 
Het ontwikkelen van een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie (BOO) gaat een stap verder dan Agile en Lean, waarbij de dagelijkse werkpraktijken ook gericht zijn op continu groeien, als mens en organisatie. En waarbij openheid en continue feedback gemeengoed aan het worden zijn.
Wat anders is bij de BOO, is de diepte waarmee je aan jezelf werkt, de expliciete taak die je hebt om je collega’s te helpen groeien en de inzet van geavanceerde tools en rituelen. Hierdoor worden mens en organisatie betere versies van zichzelf. Met andere woorden: ontwikkeling genereert verandering (en is niet de verandering zelf).

Waarom zou je een lerende organisatie willen zijn?
Omdat mensen tegenwoordig meer gericht zijn op een innerlijk inkomen (voldoening en zelfverwezenlijking) dan op uitsluitend een materieel inkomen, stelt Kegan. Het is dus een voorwaarde om aan personeel te komen.
Daarbij is in deze wereld– met al z’n complexiteit, vluchtigheid en onzekerheid  – continue verandering en adaptie noodzakelijk. Wil je kunnen bijblijven dan dienen organisatie- en mensontwikkeling hand in hand te gaan.
 
Hoe pak je dit aan?
Daarover is Kegan kort en bondig: Begin gewoon, met kleine stappen die passen bij jouw organisatie. En besef dat het lastig is. BOO’s gaan ervan uit dat onze zwakheden puur goud zijn als we er maar in graven en dat is niet pijnloos.
Een veilige oefencultuur is essentieel: vanuit kwetsbaarheid kan groei opbloeien en daarvoor is een compassievolle gemeenschap een voorwaarde.
Ten slotte is het leiderschap cruciaal: dat leiders zelf doen wat ze zeggen. En dat ze de groei van mensen onverbrekelijk verbinden met het doel van het zakelijke succes.
 
Concreet: Start bijvoorbeeld binnen een afdeling en laat daar iedereen een leerplan maken (op basis van een wezenlijke analyse naar je ‘immuniteit voor verandering’). Maak afspraken hoe je elkaar continu begeleidt in ieders ontwikkeling en werk aan een veilige cultuur. Ontwikkel je eerste app of tool om elkaar feedback te geven. Monitor, leer van je ‘fouten’, ontwikkel door en verbreed de aanpak binnen de organisatie. En manager: doe zelf volledig mee aan het programma.
 
De lerende organisatie 2.0
Peter Senge, auteur van onder andere De vijfde discipline wordt alom gewaardeerd als grondlegger van de lerende organisatie 1.0. Ik denk dat Kegan en Laskow Lahey met hun grondige, jarenlange research bij organisaties en dit boek de grondleggers zijn van de lerende organisaties 2.0. Een aanrader voor iedere leider die inspiratie wil opdoen en handvatten kan gebruiken.

Wil je ook aan de slag met een meer ontwikkelingsgerichte organisatie? Neem dan gerust contact op voor de mogelijkheden.