Verbindend communiceren met je ketenpartners

Artikel over hoe je verbindend kunt communiceren met je ketenpartners in de strafrechtketen (politie, OM, reclassering, slachtofferhulp, DJI et cetera).