Boost voor leiders

Vertrouwen op mijn eigen leiderschapskwaliteiten,
een methode om verbinding te maken in het moment en vanuit het hart,
luisteren naar mijn eigen behoeften,
niet meer schrikken van oordelen en emoties maar nieuwsgierig zijn naar de schat aan onderliggende behoeften,
mijn eigen kracht vinden, mezelf beter leren kennen,
het geleerde in de praktijk kunnen toepassen.

Dat bracht de eerste editie van de leergang Verbindend Leiderschap.
Deelnemers vatten de leergang in een woord samen als geweldig, inspirerend, sprankelend en levenverrijkend. En als een absolute aanrader voor collega-leiddinggevenden. Op deze vraag scoort de training een 9+.
Ruim negen maanden hebben negen leiders van zeer diverse organisaties (van commerciële bedrijven, non profits tot de zorg-, onderwijs- kunst- en welzijnssector) zich verder bekwaamd in verbindend leider zijn.

Straatjes en WAIT
In het bijzonder zijn de deelnemers blij met de vele ‘straatjes’ die ze geleerd hebben om hun oordelen en emoties constructief te maken. Topper is de ‘zelfempathiedans’, een beproefde vorm voor transformatie.
Ook het WAIT-principe werd omarmd: Why Am I Talking (in vergaderingen etc). En alle technieken om je waarden en roeping te verhelderen.
Verder kwamen besluitvormingsprocessen aan bod, de 6 behoeften van ieder team/ organisatie, sabotagegedrag en de 6 succesfactoren voor teamsamenwerking.

Diepgang, inspiratie
Ze zijn alom tevreden met de aangedragen vakliteratuur en het audiovisuele materiaal, als ook met de tussentijdse opdrachten in de werkpraktijk en het maken van reflectieverslagen.
De intervisiegroepen – die gedurende de 5 blokken minimaal 1 x bijeen kwamen - brachten heel veel: herkenning, steun, uitwisseling, bespreken van casuïstiek, inspiratie, diepgang en het geleerde actief houden. De deelnemers willen hiermee dan ook doorgaan.

Vervolg-integratiedagen
Op speciaal verzoek van de deelnemers komen er integratiedagen (1 x per jaar) onder leiding van de twee trainers om het geleerde verder te verdiepen en te integreren. 

Resultaten in de werkpraktijk
Beoordelingsgesprekken op een verbindende manier, inbedding van verbindende communicatie in het MT en team- en projectoverleggen, een speciale methodiek om de bejegening binnen het bedrijf aan te pakken en gesprekken over de bedoeling van de organisatie.
Dit zijn enkele resultaten die de concrete projecten opleverden. Aan het begin van de leergang kozen deelnemers een project/ aandachtsgebied om gedurende de leergang aan te werken. Dit om het geleerde optimaal in de werkpraktijk toe te passen.

Gedragsverandering!?
De 1-metingen – na afloop van de leergang – tonen soms forse verschuiving ten opzichte van de 0-metingen (voor de start van de leergang).
Zo vinden deelnemers zichzelf er op sommige punten (flink) op vooruitgegaan. Bijvoorbeeld als het gaat om: Ik kan goed luisteren als ik verwijten en klachten krijg. Ik kan bijdragen aan gedragen besluitvorming waarin iedereen zich kan vinden. Ik handel bewust vanuit mijn intenties (ipv uit gewoonte).
Soms scoorden deelnemers voor en na de leergang hetzelfde op onderdelen. Zoals: Ik kan de ander ondersteunen het beste uit zichzelf te halen.

Van onbewust naar bewust (on)bekwaam
En soms scoorden deelnemers hun gedrag minder positief in dan voor de training. Bijvoorbeeld: Ik kan vergadering effectief leiden. Of: ik spreek anderen aan (inclusief mijn leidinggevende) als ik ergens mee zit.
Een verklaring die zij hiervoor zelf geven is dat ze tijdens de training pas een besef kregen wat hiermee eigenlijk bedoeld wordt en hoe dit eruit kan zien. Ze vinden veelal dat ze zich hierin wel ontwikkeld hebben. Van onbewust onbekwaam naar bewust (on)bekwaam.