integrated clarity

Integrated Clarity van vooraanstaande organisatie- en communicatieconsultant Marie Miyashiro is een organisatie-ontwikkelingsproces om de behoeften van teams en organisaties helder te krijgen.

Haar aanname en ervaring is dat ieder team en iedere organisatie dezelfde zes universele behoeften heeft: wie zijn we (identiteit), waartoe zijn we er (levenverrijkende doel), waarheen willen we (richting), hoe organiseren we dat (structuur), hoe voeden we ons qua geld, menskracht en technologie (energie) en wat vertellen we over onszelf (expressie).

Het gezamenlijk creëren van deze helderheid is de sleutel voor betrokkenheid, productiviteit en succes. Ieder medewerker heeft de wens te weten waarvan ze onderdeel is en hieraan mede invulling geven.

Met Integrated Clarity breidt Marie het concept uit van universele menselijke behoeften van Marshall Rosenberg met universele 'organisatiebehoeften'. Op basis van haar jarenlange ervaring als communicatie- en organisatieconsultant ontdekte zij dat mensen ook een gedeeld perspectief willen van de behoeften van het team (de behoeften van de 'wij'). Door deze te kennen kan synergie plaatsvinden tussen persoonlijke en organisatiebehoeften.

Marie noemt Integrated Clarity ook wel een raamwerk voor een ‘schuldvrije’ werkomgeving waarbij mensen zich richten op de behoeften van de organisatie en tegelijkertijd creatief, productief en betrokken zijn in actief leren.

Kortweg, Integrated Clarity is ontwikkeld om persoonlijke en organisatiebehoeften te vervullen. Het integreert Geweldloze Communicatie om zo empathie als professionele vaardigheid op de werkplek te brengen.